Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi

Kursen ger bred orientering och kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitikens roll.

Grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin, liksom deras användning behandlas. Faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft studeras, liksom ekonomisk tillväxt. Olika teorier och synsätt på arbetslöshetens orsaker behandlas ingående. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse studeras ingående.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart. 

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Susan Niknami. E-post: Susan.Niknami@sofi.su.se

   

  Utbildningsadministration    

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se