Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod III

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att studenterna ges övning i att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och i relation till denna, söka och välja relevanta forskningspublikationer.

Vidare behandlar kursen vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsfrågor och forskningsdesign, kvalitetskriterier och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika typer av data. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen.

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart. 

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se