Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod II

Kursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker.

Under kursen behandlas olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formulera vetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Kursen ger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.

 • Kursupplägg

  Studiehandledningen publiceras senast en månad innan kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se