Självständigt arbete inom AUO i didaktik, 15 hp

Innehållet i kursen består av att göra ett självständigt arbete (examensarbete/uppsats) om 15 hp inom ämnesområdet didaktik.

Inom didaktik kan du studera frågor relaterade till:

- Bedömning för och av lärande – med fokus på formativ och summativ bedömning inom grundskola och gymnasium. Inom detta område kan du även studera frågor som berör betyg, betygssättning, nationella prov och de nya kunskapskraven

- Design för lärande a): studier av undervisningens uppläggning, genomförande och bedömning, gärna i relation till digitala teknologier

- Design för lärande b): studier av de resurser som används (t.ex.) läromedel eller av hur det digitala eller fysiska rummet används

- Design i lärande: med fokus på lärprocesser, hur elever bearbetar information och skapar nya representationer

- Learning studies (LS) – du som är intresserad av att arbeta med modeller för utveckling av undervisning kan genomföra ditt arbete i form av en lesson/learning study. Du kan antingen själv genomföra en LS eller handleda en grupp lärare när de genomför ett utvecklingsprojekt

- Undervisning kunskapsutveckling i ljuset av nya läroplaner – inom detta område kan du t.ex. studera hur lärare arbetar med att realisera kunskapsuppdraget i de nya kursplanerna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen