Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom AUO i didaktik

Innehållet i kursen består av att göra ett självständigt arbete (examensarbete/uppsats) om 15 hp inom ämnesområdet didaktik.

Inom didaktik kan du studera frågor relaterade till: 

  • Bedömning för och av lärande – med fokus på formativ och summativ bedömning inom grundskola och gymnasium. Inom detta område kan du även studera frågor som berör betyg, betygssättning, nationella prov och de nya kunskapskraven
  • Design för lärande a): studier av undervisningens uppläggning, genomförande och bedömning, gärna i relation till digitala teknologier
  • Design för lärande b): studier av de resurser som används (t.ex.) läromedel eller av hur det digitala eller fysiska rummet används
  • Design i lärande: med fokus på lärprocesser, hur elever bearbetar information och skapar nya representationer
  • Learning studies (LS) – du som är intresserad av att arbeta med modeller för utveckling av undervisning kan genomföra ditt arbete i form av en lesson/learning study. Du kan antingen själv genomföra en LS eller handleda en grupp lärare när de genomför ett utvecklingsprojekt
  • Undervisning kunskapsutveckling i ljuset av nya läroplaner – inom detta område kan du t.ex. studera hur lärare arbetar med att realisera kunskapsuppdraget i de nya kursplanerna.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Kursansvarig

    Eva Svärdemo Åberg
    E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

    Utbildningsadministration

    Susanne Wickman
    E-post: susanne.wickman@edu.su.se