Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6 I: Elevperspektivet - VAL

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik och matematikdidaktik för undervisning i årskurs F-6. I relation till aktuella styrdokument för grundskolan och relevant forskning behandlas:

  • taluppfattning, geometri och sannolikhet adekvata för undervisning i årskurs F-6
  • ämnesdidaktiska perspektiv på lärande och undervisning i matematik och det matematiska språkets roll
  • tolkning och analys av elevers arbete i matematik

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.