Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätning och taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan.