Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätningoch taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. Ikursen behandlas geometriska objekt, deras egenskaper samt inbördes relationer. Vidare behandlasrumsuppfattning, begreppet skala, symmetri, mätning, de fyra räknesättens egenskaper, samband ochberäkningar, bråkbegreppet samt problemlösning. Didaktiska val, kommunikativa aspekter och olikauttrycksformer i matematikundervisning behandlas genomgående i kursen.