Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II

Gäller även för kursen inom ULV-projektet, UM38UU.

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapligoch teknisk medborgarbildning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokuseras hurnaturvetenskaplig och teknisk kunskap kan användas för att kunna granska information, argumentera och taställning i frågor som rör närmiljön samt hur detta kan bli ett innehåll och bedömas i undervisningen.Dessutom behandlas estetisk gestaltning och utomhusdidaktik för undervisning i hållbar utveckling.