Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen ingår i ämneslärarprogrammet och ges den sjunde terminen för dig som ska bli gymnasielärare och har matematik som ditt andraämne.

Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik.