Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar matematik och matematikämnets didaktik för skolår F–6 inom taluppfattning, aritmetik, mönster, strukturer och relationer.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delar:

  1. Räkneoperationer med naturliga tal 6 hp
  2. Mönster, strukturer och relationer, 9 hp
  3. Verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp
  4. Varierad matematikundervisning, kommunikation och problemlösning, 7 hp
  5. Analys och bedömning, 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning.

  Examination

  Del 1 och del 2 examineras genom skriftliga prov.

  Del 3 examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj samt muntlig examination under seminarium.

  Del 4 examineras genom skriftlig redovisning.

  Del 5 examineras genom muntligt prov.

  Examinator

  Anette de Ron

  Lena Thelander

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anette de Ron, anette.de-ron@su.se
  Lena Thelander, lena.thelander@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se