Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV

Kursen behandlar matematik och matematikämnets didaktik för skolår F–6 inom taluppfattning, aritmetik,mönster, strukturer och relationer. Inom dessa matematikområden behandlas olika representationsformer,problemlösning, planering av undervisning samt analys och bedömning av elevers kunskaper. Utifrånmatematikdidaktisk forskning behandlas kommunikationens roll för lärande, betydelsen av varieradundervisning samt analys och bedömning av elevers kunskaper.

I kursen ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Del 1: Räkneoperationer med naturliga tal 6 hp

  Del 2 Mönster, strukturer och relationer, 9 hp

  Del 3: Verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp

  Del 4: Varierad matematikundervisning, kommunikation och problemlösning, 7 hp

  Del 5: Analys och bedömning, 3 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Kerstin Larsson: kerstin.larsson@mnd.su.se
  Anette de Ron: anette.de.ron@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se