Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6, för studenter antagna VT-2017 eller tidigare.

Kursen behandlar läroplansteoretiska aspekter med fokus på hur undervisning kan bedrivas i språk,matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i grundskolans årskurs 4-6. Utifrånanalyser av styrdokument och läromedel bearbetas innehållsfrågor samt planering av undervisning ochbedömning. Kursen behandlar vidare vad det innebär att följa kunskapsutveckling, bedöma och betygsättaelevers kunskaper samt hur sådan bedömning kan genomföras.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur UM7104

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Anna Pansell

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se