Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjunde termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Kursen behandlar läroplansteoretiska aspekter med fokus på hur undervisning kan bedrivas i språk, matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i grundskolans årskurs 4-6.

Utifrån analyser av styrdokument och läromedel bearbetas innehållsfrågor samt planering av undervisning och bedömning. Kursen behandlar vidare vad det innebär att följa kunskapsutveckling, bedöma och betygsätta elevers kunskaper samt hur sådan bedömning kan genomföras.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  1. Fokus på matematik, 7,5 hp
  2. Fokus på språk, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prov.

  Examinator

  Anna Pansell

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anna Pansell, anna.pansell@su.se
  Inger Ridderlind, inger.ridderlind@su.se
  Karim Hamza, karim.hamza@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se