Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursen syftar till att utveckla förmågan att tänka vetenskapligt kring specialpedagogiska frågor med fokus på tillämpad beteendeanalys och barn och unga med autism. Kursen ger en vetenskapsteoretisk bakgrund och behandlar ett antal kvalitativa forskningsmetoder grundat i olika epistemologiska ställningstaganden med tillhörande datainsamlingstekniker. Etiska överväganden vid kvalitativa studier samt allmängiltiga etiska principer behandlas.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och litteraturstudier.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Gruppuppgift som redovisas muntlig och som betygsätts enligt två-gradig betygsskala (G eller U).
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift som betygsätts enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala (A-F). 

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro krävs på samtliga föreläsningar och seminarier. Muntlig redovisning av gruppuppgifter på seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Vid frånvaro lämnas i avsedd inlämningslåda på Athena, en skriftlig kompensationsuppgift baserad på kurslitteraturen kopplad till aktuellt kurstillfälle och tema.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

   

  Examinator

  Marie-Louise Stjerna, e-post: marie-louise.stjerna@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2023
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 7 augusti - 13 augusti 2021.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

   

 • Kontakt

  Kursadministratör: Joel W. Abdelmoez, e-post: spato@specped.su.se