Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling för svensk- och speciallärare – uppdragsutbildning

Denna uppdragsutbildning är en språkdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen formativ/summativ bedömning.

Närbild på man med glasögon.
I höst ger Institutionen för språkdidaktik en nätbaserad uppdragsutbildning för dig som är svensklärare eller speciallärare. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling. Foto: Maria Sbytova/Mostphotos

I kursen introduceras grundläggande drag i barns och vuxnas andraspråksutveckling och vad som påverkar denna. Kursen behandlar även redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers språkutveckling, kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling. Vidare behandlas hur kartläggning av elevers kunskaper och bedömning av andraspråksutveckling samt olika skalor för bedömning, såsom Bygga svenska, kan användas i formativa syften, för planering av språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt i kollegialt bedömningsarbete. Uppgifter i kursen knyts till deltagarnas verksamhet.

Anmälan

Anmälan är öppen från 3 maj till 30 juni 2021.

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten och mejla den till anm.susa@su.se senast den 30 juni.

Anmälningsblankett US159U (43 Kb)

 • Kursupplägg

  Kursen ges på kvartsfart under hela höstterminen och undervisningen sker via nätbaserade träffar och digital lärplattform. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och en förutsättning för examination i kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • muntlig redovisning,
  • individuella skriftliga uppgifter,
  • hemtentamen.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Länk till kursens schema publiceras här senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »