Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sjätte termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och har svenska som andraspråk som ditt andraämne.

Programsidor för ämneslärarinriktningen mot årskurs 7-9

Andra terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fyra delkurser:

 1. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
 2. Andraspråksbedömning, 6 hp
 3. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 3 hp
 4. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp

Information inför vårterminen 2022

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 3-9 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.

Logga in i Athena

Sammanslagning av institutioner

I januari 2022 slås HSD, ISD och MND ihop till Institutionen för ämnesdidaktik. För dig som student innebär det ingen större skillnad. Studentinformationen på våra nuvarande institutionswebbar kopplas automatiskt till den nya institutionens webb och kurs- och programsidorna fungerar som vanligt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna 1-3 sker i form av föreläsningar och seminarier. I delkurs 4 består undervisningen av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp:

  • en gruppuppgift med muntlig redovisning,
  • två individuella skriftliga inlämningsuppgifter: en mindre och en större.

  Delkurs 2. Andraspråksbedömning, 6 hp:

  • skriftlig salstentamen.

  Delkurs 3. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 3 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkurs 4. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp:

  • skriftligt självständigt arbete,
  • försvar av det egna arbetet och granskning av en annan students arbete vid ett seminarium.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Betygskriterier USS79C gäller från VT 2022 (485 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2021: Dorota Lubińska

  Vårterminen 2022: Dorota Lubińska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Dorota Lubińska, dorota.lubinska@isd.su.se

  Utbildningsadministration
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@isd.su.se