Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9

 • 30 hp

Kursen utgör den andra terminens studier i ämnet svenska som andraspråk på Ämneslärarprogrammet och ger fördjupade kunskaper i ämnet. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. I delkurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.

Andra terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fyra delkurser:

 1. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
 2. Andraspråksbedömning, 6 hp
 3. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 3 hp
 4. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna 1-3 sker i form av föreläsningar och seminarier. I delkurs 4 består undervisningen av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp:

  • en gruppuppgift med muntlig redovisning,
  • två individuella skriftliga inlämningsuppgifter: en mindre och en större.

  Delkurs 2. Andraspråksbedömning, 6 hp:

  • skriftlig salstentamen.

  Delkurs 3. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 3 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkurs 4. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp:

  • skriftligt självständigt arbete,
  • försvar av det egna arbetet och granskning av en annan students arbete vid ett seminarium.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  USS79C Betygskriterier (470 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Dorota Lubinska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Jorunn Nilsson

  jorunn.nilsson@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Dorota Lubinska

  dorota.lubinska@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »