Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i termin tio i Ämneslärarprogrammet, ingång svenska som andraspråk. Kursen ges för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

Kursen fördjupar studiet i ämnet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning genom två delkurser. I dessa behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv på flerspråkighet med särskilt fokus på utveckling och användning av litteracitet på ett andraspråk hos unga och vuxna i utbildningssammanhang. I kursen ingår att problematisera och kritiskt förhålla sig till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. Kursen avser även att förbereda inför det efterföljande självständiga arbetet.

Kursen består av två delkurser:

 1. Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik I, 7,5 hp
 2. Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik II, 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 7,5 hp

  Delkursen är en fördjupning av teoretiska perspektiv på andraspråkstalares och flerspråkigas användning och utveckling av litteracitet, exempelvis i aktiviteter relaterade till skrift i olika utbildningssammanhang. I delkursen analyseras och problematiseras undervisnings- och lärandekontexter som berör flerspråkiga ungas och vuxnas litteracitet genom de teoretiska ramverk som kursen behandlar. Vidare fördjupas förståelsen av interaktionens betydelse för utveckling av litteracitet och lärande på och av ett andraspråk.

  Delkurs 2. Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 7,5 hp

  I delkursen behandlas huvudsakligen forskningsmetodologiska frågor om andraspråksanvändares och flerspråkigas utveckling av litteracitet i ett undervisningsperspektiv. I delkursen ingår även att utifrån ett språkdidaktiskt perspektiv kritiskt förhålla sig till och diskutera undervisningspraktiker i flerspråkig kontext. Vidare behandlas forskningsetiska frågor exempelvis vid olika former av datainsamling.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I, 7,5 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter

  Delkurs 2: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 7,5 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter
  • ett mindre vetenskapligt arbete som redovisas muntligt och skriftligt

  USSV4B Betygskriterier (362 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Dorota Lubinska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Jorunn Nilsson

  jorunn.nilsson@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Dorota Lubinska

  dorota.lubinska@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »