Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sista termin för dig som ska bli lärare på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen fördjupar studiet i ämnet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning genom två delkurser. I dessa behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv på flerspråkighet med särskilt fokus på utveckling och användning av litteracitet på ett andraspråk hos unga och vuxna i utbildningssammanhang. I kursen ingår att problematisera och kritiskt förhålla sig till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. Kursen avser även att förbereda inför det efterföljande självständiga arbetet.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik I, 7,5 hp
  2. Fördjupning i svenska som andraspråk, inriktning didaktik II, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  • Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt ett mindre vetenskapligt arbete som redovisas muntligt och skriftligt.

  Betygskriterier USSV4B - gäller från VT 2018 (362 Kb)

  Examinator

  Dorota Lubińska

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Dorota Lubińska, dorota.lubinska@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se