Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sista termin för dig som ska bli lärare på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne.

Programsidor för ämneslärarinriktningen mot årskurs 7-9

Programsidor för ämneslärarinriktningen mot gymnasieskolan

Kursen består av ett handlett självständigt arbete om 15 hp i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. I kursen ingår även att på ett seminarium försvara sitt arbete och genomföra en opposition på en annan students självständiga arbete.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik