Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet

Kursen ingår i termin tio i Ämneslärarprogrammet, ingång svenska som andraspråk. Kursen ges för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

Kursen består av ett handlett självständigt arbete om 15 hp i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. I kursen ingår även att på ett seminarium försvara sitt arbete och genomföra en opposition på en annan students självständiga arbete.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:
Självständigt arbete