Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sista termin för dig som ska bli lärare på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen består av ett handlett självständigt arbete om 15 hp i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. I kursen ingår även att på ett seminarium försvara sitt arbete och genomföra en opposition på en annan students självständiga arbete.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik