Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktik för yrkeslärare – VAL

Kursen består av två delkurser. Delkurs 1 behandlar kunskapsformer, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärarens uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande. Ett annat inslag är hur man kan arbeta språkutvecklande som yrkeslärare. I delkurs 2 ska studenten genom olika uppgifter synliggöra performativa lärarförmågor, exempelvis didaktiska och metodiska kunskaper, förmåga att bemöta och kommunicera med elever och att anpassa undervisningen efter elevers olika behov.