Studentliv

Studentliv vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Som student vid Institutionen för svenska och flerspråkighet finns det två föreningar knutna till institutionen som du kan engagera dig i: studentrådet Sisofs och Humanistiska föreningen.

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet

Studentrådet är tillgängligt för dig som är student som har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen.

Humanistiska föreningens uggla

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

Humanistiska föreningen (HumF) är en av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Vi ordnar aktiviteter som gör det roligare att studera vid universitet för våra medlemmar!

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

Studentexpeditioner
Studentexpeditioner

Studievägledare
Studievägledare

Studierektorer
Studierektorer

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube