Ladok

Genvägar till ämnena nedanLärarutbildning | Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Svenska som främmande språk | Swedish for International Students | Tolkning/Översättning | Tvåspråkighet

  • Inför terminsstarten får du alltid e-post där det framgår när sista registreringsdag är. Se vad som gäller inom de olika ämnesområdena (genvägar ovan).
  • Oftast ska du webbregistrera dig via Mina studier - Ladok för studenter. Tidpunkt för det meddelar vi dig som är antagen via e-post.
  • Aktuella datum för registrering och reservupprop hittar du här vid terminsstart (se nedan).
  • Om du tidigare varit registrerad på en kurs som du har avbrutit kan du få delta i undervisningen endast i mån av plats. Du måste alltså kontrollera med din studievägledare eller studentexpedition om vi har plats för dig på kursen.
  • Datum och klockslag för kursstart hittar du i schemat på respektive kurs-/programsida, se Utbildning.

Lärarutbildning

Vi kontaktar reserver på telefon eller via e-post inför terminsstarten, om vi har platser att erbjuda. Se även ISD:s webbplats för information om eventuella reservupprop: isd.su.se

Upp

Svenska/Nordiska språk

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

Du som är reserv får e-post om du kan erbjudas plats på kursen du har sökt. På vissa kurser förekommer reservupprop.

Upp

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk > Registrering och omregistrering

Upp

Svenska som främmande språk

Svenska som främmande språk > Antagningsbesked och kontakt

Upp

Swedish for International Students

Swedish for International Students > Registration

Upp

Tolkning/Översättning

Tolk- och översättarinstitutet skickar e-post till antagna och reserver.

Du som är reserv kallas via e-post med svarskrav, om reservantagning blir aktuellt.

Observera att att webbregistering inte gäller för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, termin 3 (TTA116) och 5 (TTA436) samt Praktik I som teckenspråkstolk (TTA736).

Upp

Tvåspråkighet

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

Upp