KIlle som läser bok och kliar sig i huvudet med en boktrave bredvid sig.
Foto: Wavebreakmedia, MostPhotos

Har din examinationsuppgift brister på endast en mindre och väl avgränsad del kan undantagsvis s.k. rest ges. Rest kan inte ersätta ett underkänt betyg och ges endast då komplettering av en mindre del av examinationen är möjlig. Det innebär juridiskt underkänt, och det underkända betyget rapporteras i Ladok.

Om en rest godkänns kan endast betyget E sättas på tentamen/examinationsuppgiften. Du har alltid möjlighet att göra omtentamen i stället för rest.

Vid rest finns endast en chans att bearbeta det som underkänts. Blir det som bearbetats inte godkänt kvarstår det underkända betyget på kursen och du får göra omtentamen vid ett senare tillfälle.

Se även Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet.