Dokumentet nedan gäller främst Svenska/Nordiska språk och Lärarutbildningen i svenska. Dokumentet finns även på dessa ämnens kurssidor.

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)