• Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du eventuellt få viss handledning av examinatorn. Kontakta studievägledaren.
  • Kurskod: NS7098

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Högre seminariet nordiska språk

Kursplan

Se planarkivet: Flerspråkighet under nordisk medeltid 2

Betygskriterier

Betygskrit. AN spec. Nordiska språk NS7064/NS7066/NS7068/NS7070/NS7072/NS7096/NS7098 (158 Kb)

Uppsatsarkiv

Uppsatsarkiv