• Vi ger kursen vårterminer.
  • Kurskod: NS8019

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS8019

Högre seminariet i nordiska språk

Kursplan

Se planarkivet: Svenska – magisterkurs NS8019

Betygskriterier

Betygskriterier NS8018, NS8019 (214 Kb)

Uppsatsarkiv