• Vi ger kursen vårterminer.
  • Kurskod: NS9006

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS9006

Högre seminariet nordiska språk

Kursplan

Se planarkivet: Svenska – masterkurs

Betygskriterier

Betygskriterier NS9006, NS9007 (219 Kb)

Uppsatsarkiv

Uppsatsarkiv