Person uppifrån som skriver på laptop i knät. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Kommunikatörsforum fungerar som en brygga mellan yrkeslivet och utbildningen och de deltagande organisationerna bidrar med allt ifrån kunskap om branschens villkor till gästföreläsningar och praktikplatser.

 

 

 

Medlemmar i kommunikatörsforumet

Ersta diakoni Helena Ruhmén
Gullers Katarina Gentzel Sandberg
Jönköpings kommun Annica Snäll
PTK Emilia Emtell
Reformklubben Jennie Zetterström
Rädda Barnen Josefin Lundmark
Sheraton Stockholm Benjamin Falk
Ving AB Gunnar Jägberg
Programansvarig Suzanne Rosendahl
Studierektor Inger Lindell

 

Praktik

I programmet ingår också en praktiktermin om 30 hp, där du som student får pröva dina kunskaper och färdigheter i skarpt läge i en verklig organisation.