Folder
Ellen Freider, Henrik Karlsson, Lisa Adolphsson. Foto: Mattias Hamrén, Erik Svensson, privat. Ur folder om Språkkonsultprogrammet.
 

Du kan till exempel arbeta som kommunikatör, skribent, webbredaktör, språkrådgivare, läromedelsförfattare, projektledare, språklärare, översättare, språkgranskare, terminolog, kommunikationsstrateg eller något annat där språket är i centrum.

Språkkonsulter arbetar ofta på företag, myndigheter eller organisationer med språkgranskning, textplanering, utbildning, språkrådgivning och policyfrågor. Många språkkonsulter frilansar också med uppdrag rörande allt från korrekturläsning till skrivande och utbildning.