Kursen utgår från olika översättningsvetenskapliga perspektiv och teorier och ett centralt mål med kursen är att ge träning i analys utifrån dessa. Exempelvis aktualiseras ett systemiskt perspektiv, ett interkulturellt perspektiv, ett lingvistisktgrammatiskt perspektiv och ett diskurskritiskt perspektiv.

Analyserna sker på såväl språkliga, grammatiska nivåer som på diskursnivå och på kontextuell nivå. Inga kunskaper i specifika språk krävs för att genomföra kursen. Kursen har ett särskilt fokus på texter från nordisk medeltid, men även texter från andra kulturer och från äldre och yngre perioder än medeltiden aktualiseras. I kursen introduceras även den äldrehistoriska teoretiska diskussionen om översättning.

  • Vi ger inte kursen nu.
  • Kurskod: NS3041

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Kursplan

Se planarkivet: Kursplan NS3041

Litteratur

Litteratur NS3041 (85 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS3041 (72 Kb)