Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

-

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Vikingatida texter

Litteratur

Litteratur NS1052 (69 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1052 (169 Kb)

Pratbubblor Foto: Francois Poirier
Foto: Francois Poirier

Studenter om Vikingatida texter

"Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

"Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

"Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."