Snorre Karkkonen Svensson. Foto: Jan Kløvstad
Snorre Karkkonen Svensson. Foto: Jan Kløvstad

Snorre Karkkonen Svensson

Snorre Karkkonen Svensson har lang og bred erfaring med norskundervisning, blant annet fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Latvia. Han har spesialisert seg på norsk uttale, og det er nettopp sine kunnskaper om uttale han skal dele med studentene nå i november. Undervisninga vil ha et komparativt perspektiv og ta utgangspunkt i de aspekter ved norsk uttale som er spesielt vanskelig for studenter med svensk som morsmål. Hvis noen vil vite mer om hvordan Snorre underviser i uttale, så kan de klikke seg inn på denne lenken:
Multisensorisk uttaleundervisning
 

Else Berit Molde. Foto: Alf E. Andresen, uib.no
Else Berit Molde. Foto: Alf E. Andresen, uib.no

Else Berit Molde

Else Berit Molde er universitetslektor ved Universitetet i Bergen med særlig kompetanse i fremmedspråksinnlæring og nynorsk. På Stockholms universitet vil hun både ta for seg den norske språkhistorien etter 1850 (med hovedvekt på hvordan Norge endte opp med to skriftspråk), og løfte frem lik- og ulikheter mellom nynorsk og bokmål. Hun vil også jobbe med ulike tekstsjangre, blant annet en novelle av Frode Grytten.

_______________________________________

Besøket er en del av arbeidet med å styrke nettverket rundt norskundervisninga gjennom å trekke inn kompetanse fra andre miljøer som arbeider med norsk språk, litteratur og kultur. Det er også et uttrykk for et ønske om å skape et polyfont klasserom hvor studentene skal få muligheten til å møte flest mulig stemmer.

Besøket er støttet økonomisk av Diku-Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.