Snorre Karkkonen Svensson. Foto: privat
Snorre Karkkonen Svensson. Foto: privat

Snorre Karkkonen Svensson

Snorre Karkkonen Svensson har lang og bred erfaring med norskundervisning, blant annet fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Latvia. Han har spesialisert seg på norsk uttale, og det er nettopp sine kunnskaper om uttale han skal dele med studentene nå i november. Undervisninga vil ha et komparativt perspektiv og ta utgangspunkt i de aspekter ved norsk uttale som er spesielt vanskelig for studenter med svensk som morsmål. Hvis noen vil vite mer om hvordan Snorre underviser i uttale, så kan de klikke seg inn på denne lenken:
Multisensorisk uttaleundervisning
 

Else Berit Molde. Foto från uib.no
Else Berit Molde. Foto från uib.no

Else Berit Molde

Else Berit Molde er universitetslektor ved Universitetet i Bergen med særlig kompetanse i fremmedspråksinnlæring og nynorsk. På SU vil hun både ta for seg den norske språkhistorien etter 1850 (med hovedvekt på hvordan Norge endte opp med to skriftspråk), og løfte frem lik- og ulikheter mellom nynorsk og bokmål. Hun vil også jobbe med ulike tekstsjangre, blant annet en novelle av Frode Grytten.

_______________________________________

Besøket er en del av arbeidet med å styrke nettverket rundt norskundervisninga gjennom å trekke inn kompetanse fra andre miljøer som arbeider med norsk språk, litteratur og kultur. Det er også et uttrykk for et ønske om å skape et polyfont klasserom hvor studentene skal få muligheten til å møte flest mulig stemmer.

Besøket er støttet økonomisk av Diku-Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.