Norska

Norska – baskurs 2, 15 hp (VT20)

Kursen Norska – baskurs 2 innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på norska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på norska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat norska språkets fonologi inklusive prosodi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner. Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS1099

Delkurs 1 (Norska - muntlig och skriftlig kommunikation) inbegriper 2 campusträffar samt 5 obligatoriska träffar i distansverktyget Zoom (tisdagar). Ingen nedladdning av programvara krävs.

Delkurs 2 är helt på distans.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Norska – baskurs 2

Litteratur

Litteratur NS1099 (78 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1099 (73 Kb)

Delkurser

Se kursplanen för delkursernas innehåll: utbildningskatalogen: Norska – baskurs 2

  • Dk 1: Muntlig och skriftlig kommunikation 7,5 hp
  • Dk 2: Skriftlig färdighet, 7,5 hp
Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube