Du arbetar alltså praktiskt och får många tillfällen att stå inför en grupp människor genom att du redovisar ditt arbete i framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga inlämningsuppgifter.

Alla moment grundar sig på den retoriska arbetsmetoden som du lär dig på kursen. Med hjälp av dessa retoriska verktyg får du större säkerhet, en fungerande rutin och ett ökat självförtroende – dvs. bättre förutsättningar för att nå fram med ditt budskap. Den här metoden är också användbar när du analyserar någon annans tal eller en skriven text.

Kursen utgår från den klassiska retoriken, där du steg för steg planerar din framställning. Genom kursen kommer du att upptäcka hur retoriken gör sig påmind både i samhället och i privatlivet. Med den retoriska verktygslåda du får med dig kan du sedan anpassa dina egna framställningar till nya situationer.

  • Vi ger kursen varje termin på halvfart; välj dag- eller kvällstid.

    OBS! För kursen som ges på dagtid ingår även 6 föreläsningar på kvällstid.

  • Sök via utbildnigskatalogen: Praktisk retorik
  • Kurskod: NS1093

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT21 Dag

VT21 Schema NS1093

VT21 Kväll

  1. VT21 Schema NS1093 kväll grupp 1
  2. VT21 Schema NS1093 kväll grupp 2
  3. VT21 Schema NS1093 kväll grupp 3
  4. VT21 Schema NS1093 kväll grupp 4

Kursplan

Se utbildingskatalogen: Praktisk retorik

Litteratur

Litteratur NS1093 (69 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1093 (63 Kb)

Studenter som har gått vår retorikkurs