Vi löser kommunikativa problem utifrån såväl fiktionsskrivande och traditionellt brukstextskrivande. Exempelvis aktualiseras berättarteknik, gestaltning, intertextualitet och genresamspel som verktyg. Lösningar diskuteras utifrån t.ex. stilistik, narratologi och diskursanalys.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT20 Schema NS1105

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Innovativt skrivande i yrkeslivet.

Litteratur

HT20 Litteratur NS1105 (62 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1105 (71 Kb)