Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (NS1096) (9892 Kb)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT19 Schema NS1096

VT20 Schema NS1096

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Akademisk svenska för andraspråkstalare

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Litteratur

Litteratur NS1096 (81 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1096 (82 Kb)