Några studenter i närbid i en hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA, NS1096) (9892 Kb)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS1096

HT20 kommer i juni.

Kursplan

Litteratur

Litteratur NS1096 (81 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1096 (82 Kb)