Under kursens gång tas en rad frågor upp som rör språk, språkförståelse och språkliga förändringar:

  • Varför talar och skriver vi på olika sätt i olika situationer?
  • Vem bestämmer reglerna för samtal och textutformning?
  • Hur avgörs en texts begriplighet?
  • Vilken roll spelar omgivningen för vår kommunikativa förmåga?

Kursen Svenska I vänder sig till dig som redan har en god behärskning av svenska språket och i första hand vill utöka dina kunskaper om språket. Grundläggande färdighetsträning ingår ej i kursen. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren.

Efter denna kurs kan du läsa Svenska II, 30 hp för att därefter gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT19 Schema NS1081

VT20 Schema NS1081

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska I

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Litteratur

Litteratur NS1081 (57 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1081 (99 Kb)