• Vi ger kursen varje termin.
  • Kontakta studievägledaren för mer information.
  • Kurskod: NS3035

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Kursplan

Se planarkivet: Svenska III

Se även Delkurser nedan.

Litteratur

Litteratur NS3035 (version 2) (75 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS3035 (77 Kb)

Delkurser

Samtliga delkurser ges under första halvan av terminen på halvfart.

  • Grammatik, 7,5 hp
  • Retorik, 7,5 hp