Grundnivå

Studenter sitter och pluggar på ett utecafé i Kungsträdgården. Foto: Eva Dalin

  Grundnivå

  Vi har ett stort utbud av program och kurser på grundnivå. Förutom nivåerna I, II och III/kandidatkurs ger vi en mängd kortare kurser både dag- och kvällstid.

  Program

  Vi ger flera program i svenska/nordiska språk som leder till kandidatexamen: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner:

  Se även kandidatprogram i våra andra ämnen:

  Kurser i svenska/nordiska språk

  Ämnet svenska är ett mångfacetterat ämne. Våra kurser i modern svenska är uppdelade i:

  Är du intresserad av svenska språkets historia har vi kurser i:

  Är du främst intresserad av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift har vi kurser i:

  För dig som är intresserad av våra grannspråk har vi kurser i:

  Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

  Josefine Berg

  Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider
  Rum och besökstider
  :
  Studievägledare Svenska och Nordiska språk

  Sofia Pereswetoff-Morath

  Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

  E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

  Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Svenska som andraspråk
  Information om corona
  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
  Lediga studieplatser
  Athena
  Mitt universitet
  Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  NÄR
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  SU profilprodukter webbshop

  Webbshop med SU:s profilprodukter

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube