Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska

Utbildningen omfattar tre delar: ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskapliga studier samt verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen inleds med en termins studier i svenska. Om du ska arbeta i årskurs 7–9 krävs sammanlagt tre terminers studier i svenska (90 hp). Vill du bli gymnasielärare i svenska krävs sammanlagt fyra terminers studier i svenska (120 hp).

Kurserna i svenska ges i samarbete Institutionen för kultur och estetik och Institutionen för språkdidaktik. Institutionen för svenska och flerspråkighet har det övergripande ansvaret för kurserna.

Ladok

Registrering och reservupprop

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Maja Johansson. Foto: Pia Nordin

Maja Johansson

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Studievägledare:

Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube