Kurskod: US116G

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4,5 hp och delkurs 3: Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig, se:
isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us116g

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

  1. HT19 Schema US116G, grupp 1
  2. HT19 Schema US116G, grupp 2
  3. HT19 Schema US116G, grupp 3
  4. HT19 Schema US116G, grupp 4
  1. VT20 Schema US116G, grupp 1
  2. VT20 Schema US116G, grupp 2
  3. VT20 Schema US116G, grupp 3
  4. VT20 Schema US116G, grupp 4

Kursplan

Kursplan US116G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, I

Litteratur

Litteratur US116G (148 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US116G (89 Kb)