Grundlärarprogrammet

Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, II, 15 hp

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling, textanalys samt barn- och ungdomslitteratur för elever i grundskolans mellanår. Vidare betonas vikten av ett vidgat textbegrepp, multimodalitet samt integrering av IKT, praktiska och estetiska läroprocesser i läs- och skrivundervisning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund. Kursen består av tre delkurser.

Kurskod: US216G

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 1: Textanalys och elevers skrivande.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Kursplan US216G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, II

Litteratur

Litteratur US216G (72 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US216G (77 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Maja Johansson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Maja Johansson

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Studievägledare:

Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube