• Vi gav kursen för sista gången ht -14.
  • Kurskod: US306P och NSL306

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Se ISD:s kurssida: US306P Svenska/svenska som andraspråk mångfaldens skola III, F–6

Kursplan NSL306 (182 Kb)

Litteratur

Litteratur US306P (60 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US306P (215 Kb)

Betygskriterier NSL306 (54 Kb)

Delkurser

  • Språk och identitet, 5 hp (Svefler) (US306P)
  • Språkdidaktik och språkdidaktisk forskning 5 hp (ISD) (US306P)
  • Barnlitteratur i skola och samhälle 5 hp (Littvet.) (US306P)
  • Självständigt arbete, 15 hp (NSL306)