• Vi gav kursen för sista gången vt -14.
  • Kurskod: US508A

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation

Kursplan

Se ISD:s kurssida: Svenska/sva i mångfaldens skola V, 7-9 och gymnasiet, 30 hp

Litteratur

Litteratur US508A (144 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US508A (570 Kb)