Inom kursen behandlas också hur individen tillägnar sig – eller har problem med att tillägna sig – de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för dessa processer. I detta sammanhang behandlas barns språkförmåga och språkutveckling samt språkinlärning i ett andraspråksperspektiv. Studenterna genomför också en liten undersökning som tillämpar psykolingvistiska teorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning.

  • Kurskod: NS160U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Svenska II.

Kursplan

Kursplan NS160U (VAL) (166 Kb)