VAL

VAL

VAL: Vidareutbildning av lärare som saknar examen

Kurser i svenska för VAL vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Här hittar du som är antagen till VAL vid Stockholms universitet kursplaner m.m. för de kurser i svenska som kan ingå i din individuella studiegång. Kursplaner upprättas efter överenskommelse med samordnaren i VAL.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

Sök program & kurser
Mondo
Mitt universitet