Lärarutbildning

Blandning av människor på ett café

Lärarutbildning i svenska

Om du vill undervisa i svenska kan du läsa till grundlärare eller ämneslärare. Grundlärarprogrammet har två inriktningar: F–3 och 4–6. 

Lärarutbildning i svenska som andraspråk

Se Centrum för tvåspråkighets webbplats.

Lärarutbildningar i svenska som inte går att söka längre

Studentexpeditioner/kursadministratör Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

Yvonne Carlsson, Sofia Johansson, Liselott Salomonsson

Yvonne Carlsson, Sofia Johansson, Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
Studentexpedition: Yvonne Carlsson
Kursadministratör Framträdande och retorik: Sofia Johansson

Se respektive kurssida, eller

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Studentexpedition/studievägledare: Liselott Salomosson

Se respektive kurssida, eller

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler