Studenter inne i stan vid vatten. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Landskoordinator Jonatan Pettersson (se även ljusblå kontaktrutan till höger via dator och nederst på sidan via mobiltelefon).

Kursen i Stockholm 2020

 • Kursstart: 20 juli (ändrat från 3 aug.*)

 • Kursslut: 7 augusti (ändrat från 21 aug.*)

 • Kurskod: NS112U

 • Kursen ger motsvarande 10 ECTS-poäng.

Övrig information hittar du på nordkurs.org > Sverige

* Av praktiska skäl behöver kursperioden tidigareläggas. Om du har frågor om det, kontakta Jonatan Pettersson. jonatan.pettersson@su.se

Informationsbrev

Kommer vt -20.

Schema

Kommer vt -20.

Kursplan

Kursplan NS112U (228 Kb)

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

 • Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk
  språkpolitik.
 • Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag i både litteraturhistoriskt och språkvetenskapligt, stilistiskt perspektiv. Både den  språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

 • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
 • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
 • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

Litteratur 

Litteratur för sommar 2020 kommer vt -20.

Litteratur NS112U sommar 2016 (256 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier för sommar 2020 kommer vt -20.

Betygskriterier NS112U sommar 2016 (71 Kb)

Studenter Södra huset, seminarium, Gamla stan. Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling
Foto: Eva Dalin. 2 x Niklas Björling