Skylt "Feskur fiskur", och fiskande student
Färsk fisk på Färöarna, och färsk fisk på Grönland. Foto: Martin Persson, Theresia Pettersson
 

 

Vyer från Färöarna Norge Island Danmark Grönland Finland
Foto: 3 x Färöarna (Martin Persson), 2 x Norge (Inger Larsson/Erik Olausson), 3 x Island (Martin Persson), 3 x Danmark (Pia Nordin), 3 x Grönland (Theresia Pettersson), 3 x Finland (Pia Nordin)

Du som studerar i Sverige och vill läsa sommarkurs i övriga Norden ELLER du som inte studerar i Sverige och vill läsa sommarkurs i Sverige

Information om respektive lands kurs och ansökningsformulär hittar du på Nordkurs huvudwebbplats:

De nordiska språk- och litteraturkurserna

Varje år anordnas sommarkurser (2–4 veckor) i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Kurserna i svenska, danska, norska, isländska, finska och finlandssvenska återkommer (normalt) varje år. Kurserna i färöiska och grönländska återkommer med vissa intervaller.

Kurserna är som regel poänggivande efter överenskommelse och majoriteten av dem ger 10 ECTS-poäng. Om du blir antagen till en kurs får du ett stipendium som täcker boende och resa (baserat på aktuella uppgifter från resebolagen).

Sommarkurser i över 40 år

I mer än 40 år har det arrangerats sommarkurser i de nordiska ländernas språk, litteratur och kultur, och över 300 nordiska studenter deltar varje år. Det är Nordiska ministerrådet som finansierar kurserna.

Övriga kurser i Norden

Det finns även kurser som anordnas av Nordliks/Nordplus (inte Nordkurs).
Nordliks/Nordplus