Programmet för livslångt lärande

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälan för studier under läsåret 2020/2021 är den 15 mars 2020.

Så här söker du

  1. Tala med utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål.
  2. Ta kontakt med det universitet (som vi har avtal med) och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du vill.
  3. Lämna in din intresseanmälan till någon av utbyteskoordinatorerna: Spara formuläret på din hårddisk, öppna filen, fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under.
    Intresseanmälan Erasmus/Nordliks (506 Kb)

Universitet utomlands vi har avtal med

Universitet utomlands vi har avtal med

Lång förberedelsetid

Räkna med att en sådan här studievistelse kräver lång förberedelsetid.