Nordliks flaggor

Studieutbytet sker inom ramen för NORDPLUS inom nätverket NORDLIKS (nätverk för samtliga institutioner för nordiska språk och litteratur i Norden). Från och med januari 2020 ingår NORDLIKS i Erasmus+ och följer lokala tidplaner och sökrutiner för Erasmus.

Logotyp Nordliks

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälan är:

  • 15 mars inför höstterminen
  • 15 september inför vårterminen.

Så här söker du

  1. Tala med utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål.
  2. Ta kontakt med det universitet och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du vill.
  3. Lämna in din intresseanmälan till utbyteskoordinatorn: Spara formuläret på din hårddisk, öppna filen, fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under.
    Intresseanmälan Erasmus/Nordliks (178 Kb)

Universitet i Norden vi har avtal med

Universitet i Norden och Baltikum vi har Erasmus-avtal med.