Programmet för livslångt lärande

<< Tillbaka till Studera i Europa: Erasmus

Länkarna nedan öppnas i nya fönster.

 

Belgien

Universiteit Antwerpen | University of Antwerp

Universitet Gent | Ghent University

Estland

Tartu ûlikool | University of Tartu

Finland

Helsingfors universitet | Helsingin Yliopisto | University of Helsinki

Tampereen Yliopisto | University of Tampere

Frankrike

Université Caen Normandie | UNICAEN (English)

Université Paris Sorbonne IV | Sorbonne University

Italien

Universita degli Studi di Cagliari | University of Cagliari

Lettland

Daugavpils Universitāte | Daugavpils University

Litauen

Vilnius Universitetas | Vilnius University

Nederländerna

Rijksuniversiteit Groningen | University of Groningen

Universiteit Van Amsterdam | University of Amsterdam

Norge

Universitetet i Oslo

Polen

Uniwersytet Gdańsky | University of Gdansk

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Adam Mickiewich University, Poznan

Slovenien

Univerza v Ljubljani  | University of Ljubljana

Tjeckien

Masarykova Univerzita, Brno | Masaryk University

Univerzita Karlova (Praze) | University in Prague (Charles University and in the Czech Republic)

Tyskland

Humboldt-Universität zu Berlin | Humboldt-Universität (English)

Universität Bonn | University of Bonn

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg | FAU (English)

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | University of Freiburg (i samarbete med Tyska avd. vid Inst. för baltiska språk, finska, nederländska och tyska)

Goethe-Universität Frankfurt am Main | Goethe University Frankfurt

Universität zu Köln | University of Cologne

Westfälische Wilhelms-Universität Münster | WWU (English)

Eberhard Karls Universität Tübingen | University of Tübingen

Österrike

Karl-Fransens-Universität Graz | University of Graz

Universität Wien | University of Vienna